Mediální vzdělávání

Mediální kurzy pro firmy, neziskové organizace a školy za měřené na mediální výchovu, kritické myšlení, vystupování před novináři, komunikace s médii.


Rétorika

Zásady tvorby mluveného projevu, řeč těla, trénink vystupování před publikem, kamerou.


Příprava na maturitní a přijímací zkoušku z českého jazyka

Přípravné kurzy na oba typy zkoušek na základě pravidel stanovených společností Cermat, která připravuje testy pro přijímací i maturitní zkoušky, příprava na slohovou maturitní práci a ústní zkoušku z českého jazyka. Příprava na maturitu ze základů společenských věd.


Organizace vzdělávacích kurzů

Příprava a zajištění vzdělávacích kurzů v Havlíčkově Brodě včetně možnosti zajištění ubytování
a stravy.


Ohledně nezávazné objednávky a dalších informací nás kontaktujte na e-mailu vzdelavani@m-pilar.cz.